top of page

כתרים אסתטיים

כתרים אסתטיים הם משפחה רחבה מאוד של חומרים מהם ניתן לקבל כתרים וגשרים בעלי מראה טבעי ויפה.

כיום יש אפשרויות רבות לקבל שיחזורים אסתטיים, בעלי מראה טבעי ותכונות אופטיות מצויינות.

תחת השם הכולל של כתרים אסתטיים ניתן למצוא את כתרי החרסינה המלאה הכוללים סוגים כמו כתרי זירקוניה (כתרי לאבה, פרטאו), כתרי ליתיום דסיליקאט (כתרי אימקס) ועוד רבים. לכל חומר יש את היבטים חיוביים ושליליים, ויש לבחור בקפידה את החומר המתאים ביותר עבור אותו המטופל. 

היתרון בכתרי חרסינה מלאה הוא היעדר כיפת המתכת, הכתר בנוי על בסיס בצבע הדומה לצבע שן. בכתרים אלו לעולם לא יווצר פס כהה בשוליים, ולא תהיה השתקפות כהה של מתכת. 

ניתן לקבל תוצאות מצויינות המתמזגות באופן טבעי בחיוך.

bottom of page