top of page

שחיקה

שחיקה זהו מצב בו חומר השן הולך ומדקק ונעלם. שכבה חיצונית של השן הנקראת אמאייל והשכבה הפנימית הנקראת דנטין.

אצל כל אחד מתרחשת שחיקה פיזיולוגית עם השמן של השיניים. זו אינה בעייתית ואינה דורשת התערבות. שחיקב זו מאופיינת באובדן קל של השכבה החיצונית של השן האמאייל ללא הגעה לשיכבה הפנימית.  

אולם, שיחקה פתולוגית, שחיקה מוגברת אשר הרסה את השכבה החיצונית העוטפת את השן בנקודה מסויימת והגיעה אל השכבה הפנימית יותר, הדנטין. שחיקה זו הורסת את השיניים ולכן גם דורשת התערבות וטיפול מוקדם ככל האפשר.

 

צעד ראשון כולל אבחנה למקור השחיקה, הסיבה, לאחר מכן הטיפול מתחיל בדרך כלל ממתן סד (בדרכ סד לילה אך לא בהכרח ללילה בלבד). 

אם השחיקה הגיעה לשלב בו היתה פגיעה בשיניים, רגישות בשיניים ואף כאבים יש לשקם את השיניים מוקדם ככל האפשר על מנת למנוע התדרדרות נוספת במצבן. שיקום שיניים שחוקות כולל בדרך כלל כתרים או מילואות (ציפויי חלקי של השן). 

bottom of page