top of page

בעיות לעיסה

בעיית לעיסה נגרמת כאשר השיניים האחוריות, התוחנות, אינן מתפקדות כראוי. לשיניים הקידמיות יש תפקיד לחתוך את האוכל אך הלעיסה עצמה מתבצעת על השיניים האחוריות. 

על מנת שלעיסה תוכל להתבצע באופן אופטימלי, יש צורך במספר שיניים אשר יגיעו למגע עם השיניים בלסת העליונה ואשר יש להן צורה אנטומית נכונה.

במצב בו השיניים לא נפגשות בצורה נכונה (מנשך צלבי, חוסר נקודות מגע) או לא נפגשות כלל, לא תתכן לעיסה נכונה.

מצב זה יכול להגרם מצורה מולדת של הלסת או מאובדן שיניים או מאובדן חומר שן (שחיקה).

לדוגמא; חוסר שיניים אחוריות חלקי או מלא, שיניים שחוקות מאוד, או שיניים ששוקמו בצורה לא מספקת ועכשיו לא נוגעות זו בזו.

 

לעיסה לא מושלמת גורמת גם להרגשה לא נוחה בפה, ולהפרעה בתפקוד היומיומי.

בעיית לעיסה עלולה גליצור גם בעיות רפואיות, חוסר לעיסה של אוכל, בליעה של חתיכות אוכל גדולות ולעיתים גם בעיית השמנה.

 

ניתן לעזור במקרים בהם ההפרעה נובעת מחוסר מפגש בין השיניים על ידי החזרת שיניים לתיפקוד ולמגע.

 

bottom of page